Γαμώ τις αϋπνίες μου !
Πόσο μου την σπάει όταν δεν με παίρνει ο ύπνος.

I want to _____ you.